Zapraszamy serdecznie do kontaktowania się z nami poprzez jedną z poniższych metod kontaktu.

Telefon

+48 885 292 999

E-mail

info@altercore.pl

Media społecznościowe

Sklep internetowy Altercore.pl prowadzony jest przez AZC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowiec 70, 80-293 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510656, NIP: 9571073793.